Waarom Jong voor Oud

Bij ons staat aandacht voor ouderen centraal. Tegenwoordig voelen steeds meer ouderen in onze maatschappij zich eenzaam. Veel ouderen vereenzamen en hebben weinig contacten. Soms wordt het zelfs zo stil rondom deze groep dat het ‘nut’ van het leven niet meer wordt ingezien. Wij als jonge generatie vinden dit zeer schrijnend om te zien en willen deze grote groep ouderen, die Nederland hebben opgebouwd, aandacht geven in de eenzame periode van hun leven. Hiervoor willen wij de jonge generatie inzetten om dit tegen te gaan, ons plan is als volgt:

JvO koppelt één of meerdere jongere(n) aan een eenzame oudere. Deze jongeren besteden een gedeelte van hun vrije tijd met het bezoeken van de eenzame ouderen. Zij beschikken over een breed activiteitenpalet van rummikub tot schaken, van haken tot breien en van wandelen tot gewoon gezelschap houden. De jongeren krijgen van JvO hiervoor een vrijwilligersvergoeding per afgelegd bezoek. Vooralsnog is JvO alleen actief in de regio Gouda.